Wynajęte

Wyspiańskiego 26b/5

Biuro o powierzchni 209,96 m2 obecnie jest wynajęte.

Wyspiańskiego 26b/15

Biuro o powierzchni 176,99 m2 obecnie jest wynajęte.

Wyspiańskiego 26b/24

Biuro o powierzchni 176,93 m2 obecnie jest wynajęte.

Wyspiańskiego 26b/34

Biuro o powierzchni 208,17 m2 obecnie jest wynajęte.

Ułańska 1

Biuro o powierzchni 62,5 m2 obecnie jest wynajęte.

Ułańska 1

Biuro o powierzchni 444 m2 obecnie jest wynajęte

Ułańska 1

Biuro o powierzchni 139 m2 obecnie jest wynajęte.

Wyspiańskiego 26a

Biuro o powierzchni 530 m2 obecnie jest wynajęte.

Wyspiańskiego 26a

Biuro o powierzchni 278 m2 obecnie jest wynajęte.

Ułańska 5

Biuro o powierzchni 212, 51 m2 obecnie jest wynajęte.

Ułańska 5

Biuro o powierzchni 139,79 m2 obecnie jest wynajęte.

Ułańska 7

Biuro o powierzchni 815,57 obecnie jest wynajęte.